Поръчай сега


VIVA Plast 8700 - PVC Дограма VIVA Plast 8700 Варна
7 камерна дограма от Вива пласт

  • Конструктивна ширина – 85 мм
  • Седем камерна система от Viva plast
  • Остъкляването може да бъде от 32 мм и 36 мм и 44 мм
  • Опция за двоен и троен стъклопакет
  • Коефициент на топлопреминаване на профил - Uf = 0,81W/m2K
  • коефициент на топлопреминаване на прозорец- Uf = 0,63 W/m2K
  • клас по водонепропускливост – 8А и 7В
  • клас по устойчивост на вятър – С2
  • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
  • въздухопропускливост – клас 4
  • претеглен индекс на изолация от въздушен шум - Rw (C; Ctr) = 35 (-2; -5) dB

Поръчай сега