Поръчай сега


VIVA Plast 7500 - PVC Дограма VIVA Plast 7500 Варна
5 камерна дограма от Вива Пласт

  • Конструктивна ширина – 70 мм
  • Пет камерна система от Viva plast
  • Остъкляването може да бъде от 24 мм и 32 мм
  • Опция за двоен и троен стъклопакет
  • коефициент на топлопреминаване - Uf = 1.3 W/m2K
  • клас по водонепропускливост – 6А
  • клас по устойчивост на вятър – С1
  • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
  • въздухопропускливост – клас 4
  • претеглен индекс на изолация от въздушен шум - Rw (C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB

Поръчай сега